dijous, 16 de gener de 2014

Premi Nobel de la Pau

UNICEF
El fons de les nacions unides per a la infància  o UNICEF es un programa d’organització de les nacions unides,  amb base a Nova York i que proveeix l’ajuda humanitària i el desenvolupament als nens, nenes i mares en països  de desenvolupament.
L a UNICEF es va crear al 1946 desprès de la segona guerra mundial. Una altra de les feines principals de la UNICEF és la d’actuar en situacions d’emergència amb l’objectiu de salvar les vides dels nens i nenes  i alleujar el sofriment i protegir els drets dels infants.

Amal i Mireia