dijous, 21 de novembre de 2013

L'aigua
LA CONTAMINACIÓ DE
L´AIGUA  DOLÇA

La contaminació de l´aigua és causada per la presència de grans quantitats de matèries estranyes en els ecosistemes aquàtics,  les quals n’alteren l´equilibri.
En les aigües viuen bacteris descomponedors que transformen la matèria orgànica(fulles, animals morts, excrements...)en sals minerals consumint oxigen .Abans, els rius i llacs es mantenien nets gràcies a aquest mecanisme d´autodepuració. Però, avui dia, aboquem una quantitat tan alta de contaminants que el procés d´autodepuració natural de les aigües esdevé inútil en moltes ocasions.
Si volem que tothom tingui accés a l´aigua potable en el futur, hem d´esforçar-nos en tenir-ne cura ara.

Elias, Esthervin, Ivan, Yeffri