dijous, 21 de novembre de 2013

L'aiguaL’AIGUA: EL CICLE DE L’AIGUA.


L’aigua circula sense parar entre la hidrosfera l’atmosfera. El recorregut s’anomena cicle de l’aigua i té lloc gràcies a quatre processos:
1. Evaporació. L’aigua s’escalfa pel sol i després s’evapora i puja cap a l’atmosfera.
2. Condensació. Després el vapor es refreda, es condensa en gotes diminutes i es transforma en núvols.
3. Precipitació. A  continuació l’aigua cau en forma de neu, pluja o pedra.
4. Escolament. Més tard l’aigua es filtra cap el subsòl o va baixant des de les muntanyes cap al mar a través dels rius i les rieres, i torna a començar el cicle de l’aigua.

 

Muhammad , Zineddine, Jose i Nasir
L'aigua

L´aigua i els arbres

Tot el món accepta que l´aigua és important pels  humans i per la vida de les plantes. L’aigua és important perquè nosaltres i les plantes necessitem  tenir alguna cosa per beure i perquè  la meitat del nostre cos és aigua. Durant aquest procés les plantes consumeixen oxigen i expulsen diòxid  de carboni a l´atmosfera. Les plantes respiren durant les vint –i – quatre hores del dia, però  durant el dia la fotosíntesi és més important. A la nit, és la respiració la que adquireix més importància.Mehmoona  i Jenisha

L'aiguaL’ AIGUA UN BÉ ESCÀS

La vida depèn de l’ aigua. L’ aigua és necessària per a tots els éssers vius de la Terra, des de l’ insecte més petit fins a la balena més gran.
Tot i que un 70% de la superfície de la Terra és coberta d’ aigua, un 97% de l’ aigua del planeta és salada i es troba formant els mars i els oceans. Per tant , només un 3% de l’ aigua del planeta es dolça i no tota es troba disponible per als éssers vius terrestres : un 79% de l’aigua dolça es troba emmagatzemada en forma de gel a les glaceres i casquets polars , un 20% de l’aigua dolça és aigua subterrània i  només un 1% de l’ aigua dolça total forma el vapor
d’ aigua de l’ atmosfera.
No obstant això: hauria d’ haver aigua en abundància per a tots si fos distribuïda més equitativament i si no fos malversada i alterada a causa del mal ús i de la contaminació.

Kamal, Denmark, Franz i Santiago

L'aigua
LA CONTAMINACIÓ DE
L´AIGUA  DOLÇA

La contaminació de l´aigua és causada per la presència de grans quantitats de matèries estranyes en els ecosistemes aquàtics,  les quals n’alteren l´equilibri.
En les aigües viuen bacteris descomponedors que transformen la matèria orgànica(fulles, animals morts, excrements...)en sals minerals consumint oxigen .Abans, els rius i llacs es mantenien nets gràcies a aquest mecanisme d´autodepuració. Però, avui dia, aboquem una quantitat tan alta de contaminants que el procés d´autodepuració natural de les aigües esdevé inútil en moltes ocasions.
Si volem que tothom tingui accés a l´aigua potable en el futur, hem d´esforçar-nos en tenir-ne cura ara.

Elias, Esthervin, Ivan, Yeffri

L'aigua


L’AIGUA I ELS ÉSSERS VIUSAlguns éssers vius viuen dins de l’aigua i si surten de l’aigua poden morir, com és el cas del tauró.

Alguns éssers vius poden estar a la terra i dins de l’aigua , com és el cas de la granota.

Els éssers vius de la terra només utilitzen l’aigua per beure i per netejar-se.

Tot el món accepta que l’aigua és important per la vida dels humans , els animals i  les plantes.

L’aigua és molt important per nosaltres perquè més de la meitat del nostre cos és aigua. Amal i Mireia