dissabte, 20 d’octubre de 2012

Les vacunes

Marta Moreno Sánchez

QUÈ ÉS UNA VACUNA ?
Una vacuna o vaccí es un preparat químic o orgànic destinat a estimular les defenses naturals de l’organisme. Normalment una vacuna evita o redueix els efectes d’una infecció determinada.
La base bioquímica està en que al infectar un organisme amb un agent patogen debilitat, el sistema  immunitari pot lluitar en condicions molt més favorables que en cas de que el bacteri fos normal.
 La immunització es produeix perquè el sistema immunitari de l’organisme se’n recorda del bacteri i fabrica cèl·lules i molècules especialitzades en lluitar-hi i aturar-ne els efectes nocius (anticossos).