dimecres, 31 d’octubre de 2012

Les vacunes


 Tania                         

Què és una vacuna?


Una vacuna és  un preparat que permet al cos produir anticossos i immunitzar-te contra una malaltia. Els anticossos són unes substàncies defensives que crea al nostre cos quan es troba amb cèl·lules d’un organisme diferent .Immunitzar-se  vol dir alliberar-se d’una cosa , és a dir , aconseguir que aquesta cosa no t’afecti.